Szkolenie zawodowe dla grupy X

Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy X rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier z obsługą klienta z zastosowaniem komputera w gospodarce magazynowej”. Szkolenie będzie składać się z kilkunastu spotkań trwających po 8 godzin (łącznie 120 godzin na grupę).

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/