W RAMACH PROJEKTU „Z MYŚLĄ O RODZINIE” POMAGAMY W WOJ. MAZOWIECKIM

W ramach projektu „Z myślą o rodzinie” nr RPMA.09.01.00-14-a509/18, Fundacja Akademia Rozwoju realizuje na terenie województwa mazowieckiego, powiat płocki, usługę w zakresie ”Poradnictwo rodzinne – psychologiczne” dla 24 Uczestników poprzez 192 godziny spotkań w tym 120 godzin zegarowych zajęć indywidualnych i 72 godzin zegarowych zajęć grupowych.

Organizacja i przeprowadzanie poradnictwa psychologicznego w zakresie:

 • wzmocnienie relacji rodzinnych,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości u dzieci,
 • nabyta wiedza dotycząca spraw opiekuńczo- wychowawczych przez rodziców,
 • zmniejszenie problemów wychowawczych, 
 • poprawa relacji rodzinnych, zacieśnienie więzi.

Na spotkaniach indywidualnych dla rodziców poruszane kwestie to:

 • konsultacje i porady w zakresie prawidłowych oddziaływań wychowawczych,
 • sprawowania opieki nad dziećmi,
 • właściwej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • porady dot. trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania;

Na spotkaniach indywidualnych dla dzieci poruszane kwestie to:

 • radzenie sobie z lękiem, niepewnością, kryzysami, utratą wiary w siebie, poczuciem zagubienia, trudności i niepowodzenia w nauce,
 • problemy rodzinne, konflikty na tle nauki i planowania przyszłości,
 • zachowania destrukcyjne (wagary, używki, itp.)itp.

Na spotkaniach grupowych poruszane kwestie to:

 • wzmocnienie kompetencji rodzicielskich
 • relacje rodzic– dziecko,
 • relacje między innymi członkami rodziny,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • komunikacja wewnątrzrodzinna,
 • role w rodzinie,
 • wartości rodziny i jej członków.