WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA DO AKTYWNOŚCI”

Szukasz możliwości rozwoju zawodowego? Chcesz zaplanować swoją karierę zawodową i ścieżkę rozwoju? Projekt „Droga do aktywności” jest dla Ciebie. Wejdź na stronę i poznaj szczegóły.

Celem projektu „Droga do aktywności”jest mobilizacja zawodowa 36 młodych osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa mieszkających na ternie MOF Olsztyna. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Do projektu mogą się zgłaszać wyłącznie osoby pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Projekt skierowany jest dla mieszkańców MOF Olsztyna, od 01-08-2020r. do 31-05-2021r. [MOF Olsztyna – Miasto Olsztyn oraz Gminy: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity].

W ramach projektu oferujemy:

– Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu połączoną z poradnictwem psychologicznym

– Szkolenie umożliwiające rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych jako instrument aktywizacji społecznej

–  Poradnictwo zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

–  Szkolenia zawodowe jako instrument aktywizacji zawodowej

– Staż zawodowy jako instrument aktywizacji zawodowej

– Pośrednictwo Pracy jako instrument aktywizacji zawodowej

Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji,

Zgłoszenia w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn.

Zapraszamy!