Zakończono realizację projektu „KAZA”

Informujemy, że wraz z końcem maja 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w zajęciach z poradnictwa psychologicznego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/kaza/