„ZNÓW AKTYWNI! – POWRÓT NA RYNEK PRACY” KOLEJNY PROJEKT W AKADEMII ROZWOJU

Realizujemy kolejne formy wsparcia w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”. Projekt  skierowany jest dla mieszkańców województwa podkarpackiego. W ramach projektu prowadzimy SZKOLENIA prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 40 Uczestników. Realizowane w projekcie szkolenia to łącznie 400 godzin szkoleniowych.

W ramach projektu realizujemy szkolenia „Pracownik gospodarczy” oraz  „Magazynier”.

Kolejnym szkoleniem prowadzonym w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” jest „Opiekun dzieci i osób starszych”. Celem szkolenia jest nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych 8 Uczestników projekt. Szkolenie „Opiekun dzieci i osób starszych” trwa 8- godzin szkoleniowych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18.

Dodaj komentarz