ZOBACZ, CO CI OFERUJEMY!

Weź udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu” i skorzystaj z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Chcesz świadomie budować swoją karierę zawodową? Zgłoś swój udział w projekcie!

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej, osoby bezrobotne i bierne zawodowo (wyłącznie w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi  kwalifikacjami zamieszkujące następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu to

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania- 4 h os.
  • Poradnictwo zawodowe-warsztaty grupowe – 25h/gr
  • Wsparcie motywacyjne – psychologiczne – 5 h
  • Pośrednictwo pracy- 5h
  • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  • Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia- staże zawodowe Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,  czas trwania staży zawodowych : 3m-ce dla 70UP i 6m-cy dla 21UP

Do projektu można się zgłaszać osobiście w biurze projektu: Chełmiec, ul. Papieska 2 od pon. do pt. 8:00 – 16:00 lub telefonicznie +48 601 482 179.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywność kluczem do sukcesu”.