AKADEMIA RODZINY

Fundacja Akademia Rozwoju realizuje projekt „Akademia Rozwoju Rodziny!”. Dowiedz się więcej na temat jednaj z wielu form wsparcia dla mieszkańców woj. mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu organizujemy „Akademię Rodziny”. W jej ramach zapewniamy:

  • Zintegrowane poradnictwo rodzinne (psychologiczne, prawne, pedagogiczne). W ramach spotkań poruszamy tematy takie jak: radzenie sobie z trudnościami, motywacja do zmiany postaw i sposobu myślenia, udzielenie Uczestnikowi projektu informacji o przysługujących prawach, pomoc w przygotowaniu pism/orzeczeń itp., porady w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wskazanie sposobów motywacji dziecka do nauki;
  • Coaching wspierania równowagi rodzina-praca. Jego zakres to np. sposoby rozdzielenia czasu pomiędzy pracą a domem, uświadomienie Uczestnika projektu, iż można odnaleźć równowagę pomiędzy tymi sferami życia;
  • Warsztaty umiejętności społecznych i życiowych, podczas których zajmują nas tematy tj. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości i roli w grupie, zarządzanie czasem i finansami;
  • Warsztaty sportowo-prozdrowotne np. zumba/joga/aerobic, warsztaty o zdrowym odżywianiu oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia;
  • Szkolenia edukacyjne (komputerowe), zakres: poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje komputerowe, wpływające na status społeczny oraz szanse na znalezienie zatrudnienia. Efekty uczenia się: Uczestnik projektu zna podstawy obsługi Windowsa, Worda, Excela, umie: obsługiwać e-mail, przeglądarkę internetową, poruszać się i wyszukiwać informacje w Internecie, efektywnie korzystać z komputera w zakresie własnej aktywizacji społeczno-zawodowej.

Dla UP przewidziano materiały szkoleniowe, podręcznik, tablet,  catering- przerwa kawowa, zwrot kosztów dojazdu, bilety do kina.

Zgłoś swój udział w projekcie „Akademia Rozwoju Rodziny!”.