AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU: SZKOLIMY!

Już w najbliższym tygodniu Uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczynają realizację szkoleń zawodowych. Miejscem odbywania się szkoleń będzie Fundacja Wsparcia i Rozwoju ,,POMOST” w Elblągu.

Udział w szkoleniu zawodowym ma prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji Uczestnika projektu.  Uczestnikom szkoleń zapewniamy odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, a także podręczniki.

Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
    1. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
    1. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywność kluczem do sukcesu”.