DLA KOGO JEST PROJEKT?

Celem projektu jest podniesienie  zdolność do podjęcia zatrudnienia 140 osób
fizycznych w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych i biernych zawodowo, 60% wyłącznie
osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED 3, zamieszkujące województwo małopolskie  następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, m.Nowy Sącz.

Realizacja wsparcia w projekcie obejmuje:

Identyfikacje indywidualnych potrzeb uczestnika, opracowanie
IPD, Doradztwo zawodowe – warsztaty, wsparcie motywacyjno-psychologiczne, pośrednictwo
pracy szkolenia zawodowe oraz  staże zawodowe w okresie
01.09.2020 – 31.03.2022 r.
prowadzącego do uzyskania kwalifikacji
zawodowych przez minimum 66 osób, podjęcia zatrudnienia przez minimum 63 osoby.

PLANOWANE EFEKTY

 •  podjęcie zatrudnienia,
 •  nabycie  kwalifikacji zawodowych,
 •  nabycie doświadczenia zawodowego,
 •  przełamanie indywidualnych problemów i obaw w zakresie zmiany sytuacji zawodowej,

 

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” realizowany jest przez Fundacje Akademii Rozwoju od 01 września 2020 do 31 marca 2022 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

OPIS DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS W TYM DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja zarówno kobiet jak i mężczyzn)
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.

 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,

 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących)
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)

 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji

 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP – niestereotypujące język wrażliwy na płeć
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 3. 3 lub 6 miesięczne staże,
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 7. Zwrot kosztów opieki na zajęcia indywidulane i grupowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro czynne:

Chełmiec
ul. Papieska 2

Od pon. do pt. 8:00 – 16:00

LUB TELEFONICZNIE:

+48 601 482 179

NA STRONIE:

www.akademia-rozwoju.org/akds

 

Wartość projektu : 2 062120,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 752802,71 PLN

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Koniec realizacji projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” 31 marca zakończyliśmy realizację projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli …
 • Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” dobiega końca Jesteśmy właśnie na ostatniej prostej realizacji projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”. Już ponad 70 uczestników ukończyło swoje staże zawodowe, a wraz z końcem marca kolejne kilkanaście osób zrealizuje w pełni …
 • Ponad 70 uczestników projektu AKDS ukończyło staże zawodowe! Z wielką radością informujemy, że już ponad 70 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy VIII Informujemy, że uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy VIII są właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, którą jest bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik gastronomii  z …
 • Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Na każdego z uczestników przewidziane zostało 5 godzin zajęć. …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy X Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy X rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy IX Już w najbliższym miesiącu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy IX rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier …
 • Kolejni uczestnicy biorą udział w szkoleniu zawodowym W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w szkoleniu zawodowym z zakresu „Przedstawiciel handlowy z obsługą biura”, które będzie odbywać się w Nowym Sączu. Głównym …
 • Grupa VI – Szkolenie zawodowe „Magazynier z elementami pracownika gospodarczego” Informujemy, że uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy VI są właśnie pod koniec realizacji jednej z wielu form wsparcia, którą jest szkolenie zawodowe z zakresu „Magazynier z …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy V Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy V wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier z obsługą …