DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej, osoby bezrobotne i bierne zawodowo (wyłącznie w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi  kwalifikacjami zamieszkujące następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” realizowany jest przez Fundacje Akademii Rozwoju od 01  września 2020 do 31 grudnia 2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 3. 3 lub 6 miesięczne staże,
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 7. Zwrot kosztów opieki na zajęcia indywidulane i grupowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro czynne:

Chełmiec
ul. Papieska 2

Od pon. do pt. 8:00 – 16:00

LUB TELEFONICZNIE:

+48 601 482 179

NA STRONIE:

www.akademia-rozwoju.org/akds

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Ruszają zajęcia z pośrednictwa pracy! Z radością informujemy, że w najbliższym czasie uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy I, II, III oraz IV wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne …
 • Zajęcia z IPD dla kolejnych grup! Wraz z końcem marca kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczną kilkugodzinne zajęcia ze specjalistami, które będą miały na celu identyfikację indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu …
 • AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU: II GRUPA UCZESTNIKÓW To już druga grupa Uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”, która rozpoczyna zajęcia z doradcą zawodowym. Celem indywidualnych spotkań z doradcą jest opracowanie dla każdego Uczestnika projektu planu działania w …
 • AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU: SZKOLIMY! Już w najbliższym tygodniu Uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczynają realizację szkoleń zawodowych. Miejscem odbywania się szkoleń będzie Fundacja Wsparcia i Rozwoju ,,POMOST” w Elblągu. Udział w szkoleniu zawodowym …
 • POWSTAJĄ INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU! Pierwsza grupa Uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczyna udział w realizacji zadania pn. Identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestnika, opracowanie indywidualnego Planu Działania IPD. Celem tego etapu projektu jest ukierunkowanie Uczestników …
 • ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE! „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU” Szukamy osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz z niskimi  kwalifikacjami zamieszkujących powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, …
 • ZOBACZ, CO CI OFERUJEMY! Weź udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu” i skorzystaj z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Chcesz świadomie budować swoją karierę zawodową? Zgłoś swój udział w projekcie! Do udziału w projekcie …
 • TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU – SPRAWDŹ! Szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji? Weź udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu”. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej, osoby bezrobotne i …
 • WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU” Chcesz poprawić swoją sytuację na rynku pracy? Szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji? Weź udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany jest przez Fundacje Akademii Rozwoju od 01  września …
 • SZUKASZ KLUCZA DO SUKCESU? Szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji? Weź udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany jest przez Fundacje Akademii Rozwoju od 01  września 2020 do 31 grudnia 2021 r. Do …
Zmiana rozmiaru czcionki
Wybierz kolor