DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej, osoby bezrobotne i bierne zawodowo (wyłącznie w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi kwalifikacjami zamieszkujące następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, m.Nowy Sącz.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” realizowany jest przez Fundacje Akademii Rozwoju od 01  września 2020 do 31 grudnia 2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

OPIS DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS 
W TYM DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja zarówno kobiet jak i mężczyzn)
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.

 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,

 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących)
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)

 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji

 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP – niestereotypujące język wrażliwy na płeć
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 3. 3 lub 6 miesięczne staże,
 4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 7. Zwrot kosztów opieki na zajęcia indywidulane i grupowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro czynne:

Chełmiec
ul. Papieska 2

Od pon. do pt. 8:00 – 16:00

LUB TELEFONICZNIE:

+48 601 482 179

NA STRONIE:

www.akademia-rozwoju.org/akds

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • Szkolenie zawodowe dla grupy X Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy X rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy IX Już w najbliższym miesiącu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy IX rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier …
 • Kolejni uczestnicy biorą udział w szkoleniu zawodowym W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w szkoleniu zawodowym z zakresu „Przedstawiciel handlowy z obsługą biura”, które będzie odbywać się w Nowym Sączu. Głównym …
 • Grupa VI – Szkolenie zawodowe „Magazynier z elementami pracownika gospodarczego” Informujemy, że uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy VI są właśnie pod koniec realizacji jednej z wielu form wsparcia, którą jest szkolenie zawodowe z zakresu „Magazynier z …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy V Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy V wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier z obsługą …
 • Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy V i VI Informujemy, że w najbliższych kilku dniach kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w następnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Głównym celem spotkań …
 • Grupa VI – opracowywanie Indywidualnego Planu Działania W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy VI rozpoczną kolejną formę wsparcia, którą będą indywidualne spotkania ze specjalistą w ramach opracowywania Indywidualnego Planu Działania (IPD). …
 • Szkolenie zawodowe dla grupy IV Już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy IV rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Sekretariat …
 • Ruszają zajęcia z pośrednictwa pracy! Z radością informujemy, że w najbliższym czasie uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy I, II, III oraz IV wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne …
 • Zajęcia z IPD dla kolejnych grup! Wraz z końcem marca kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczną kilkugodzinne zajęcia ze specjalistami, które będą miały na celu identyfikację indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu …
Zmiana rozmiaru czcionki
Wybierz kolor