DROGA DO AKTYWNOŚCI: ROZPOCZYNAJĄ SIĘ SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Uczestnicy projektu „Droga do aktywności” rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań jest udzielnie Uczestnikom pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 5 spotkań z zakresu pośrednictwa pracy. Zakres tematyczny spotkań to:

  • udzielenie pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami,
  • pozyskiwanie ofert pracy,
  • przygotowanie CV i listów motywacyjnych,
  • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Każdemu Uczestnikowi zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami.

Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie „Droga do aktywności”.