FUNDACJA AKADEMIA ROZWOJU I STOWARZYSZENIE HUMANEO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI TIK

Fundacja Akademia Rozwoju  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem HUMANEO od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt „Akcja Cyfryzacja”! Celem projektu jest podniesienie kompetencji TIK wśród mieszkańców woj. podkarpackiego w wieku 25 lat i więcej, którzy wykazują lukę kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jesteś mieszkańcem woj. podkarpackiego? Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie!

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują, lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego, wykazujące lukę kompetencyjną w zakresie TIK,  oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50l i więcej, osoby niepełnosprawne.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie jakiego udzielamy w ramach projektu to:

Szkolenia TIK

Szkolenia zgodne z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, oraz ze standardem wymagań przygotowanym na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych.

Szkolenia na pełnym poziomie „A” dla 360 osób, oraz na pełnym poziomie „B” dla 100 osób obejmujące 5 obszarów DiGCOMP

Proces walidacji i certyfikacji

Egzaminy ECCC DigComp po pełnym poziomie „A” dla 360 osób, oraz po pełnym poziomie „B” dla 100 osób.

Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Wśród dodatkowych korzyści dla Uczestników projektu „Akcja Cyfryzacja” należy wymienić:

  • Bezpłatne szkolenia TIK  prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
  • Poczęstunek, materiały szkoleniowe.
  • Bezpłatne egzaminy kwalifikacyjne.

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurze projektu:

ul. Katedralna 5/20 lok. 3
37- 700 Przemyśl

lub telefonicznie: +48 667 440 500.

Biuro czynne w godzinach 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

Dowiedź się więcej i pobierz dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu „Akcja Cyfryzacja”.