Grupa XXX ukończyła szkolenie TIK

Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy XXII oraz XXIII przystąpili do egzaminów ECCC DigComp i tym samym zakończyli swój udział w projekcie.

Przez ostatnie kilka miesięcy uczestnicy projektu wzięli udział łącznie w 15 spotkaniach trwających po 4 godziny, a zajęcia odbywały się między innymi w Tarnobrzegu. Uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie skutkowało wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualne harmonogramy pozostałych grup można znaleźć na stronie projektowej: http://akademia-rozwoju.org/projekt-akcja-cyfryzacja/