KAZA: PONOWNIE RUSZA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Druga grupa Uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczyna udział w zajęciach z zakresu poradnictwa psychologicznego. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 6 godzin zajęć z psychologiem.

Zakres tematyczny spotkań to:

  • wzmocnienie motywacji Uczestnika projektu i zwiększenie wiary we własne możliwości,
  • udzielanie porad Uczestnikowi projektu w kontekście jego sytuacji społeczno-zawodowej,
  • praca nad barierami mentalnymi jakich doświadczają osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • motywowanie do aktywnego udziału w projekcie,
  • opracowanie planu aktywizacji osób, które opiekują się osobami zależnymi,
  • wypracowanie modelu godzenia życia zawodowego z prywatnym,
  • udzielanie porad na temat relacji rodzinnych, podziału obowiązków domowych zwłaszcza przy opiece nad małymi dziećmi (do lat 7).

Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.