KAZA: PRACA NAD IPD

Informujemy, że Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczynają pracę nad Indywidualnym Planem Działania. Celem tej formy wsparcia jest wytyczenie ścieżki rozwoju każdego z Uczestników Projektu.

Każdy Uczestnik Projektu odbędzie 6 godzin zajęć (2 spotkania po 2 godziny w celu opracowania/aktualizacji IPD oraz 2 spotkania po 1 godzinę w celu weryfikacji założeń IPD).

Zakres tematyczny spotkań to:

  • identyfikacja potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, poziomu motywacji Uczestnika,
  • diagnoza posiadanych kompetencji, kwalifikacji, wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
  • diagnozowanie barier i deficytów,
  • określenie potencjału i predyspozycji zawodowych.

Wymagana jest 100% frekwencja. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.