KAZA: REALIZUJEMY PIERWSZE FORMY WSPARCIA!

Już 8. grudnia  pierwsza grupa Uczestników projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpocznie realizację wsparcia aktywizacji zawodowej. Biorący udział w projekcie mieszkańcy województwa małopolskiego spotkają się z pośrednikiem pracy.

Każdy Uczestnik projektu odbędzie 3 godzin (3 spotkania po 1 godzinę) zajęć z zakresu pośrednictwa pracy. Zakres tematyczny:

  • udzielenie pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pozyskiwanie ofert zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami UP,
  • udzielanie informacji pracodawcom o kandydatach do pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami,
  • informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy,
  • przygotowanie CV i listu motywacyjnego.

Każdemu Uczestnikowi zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami UP.

Wymagana od Uczestników projektu frekwencja na spotkaniach to 100%. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na stronie projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.