KAZA: SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY

Uczestnicy projektu „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja” rozpoczynają udział w zajęciach z pośrednikiem pracy. Każdy Uczestnik projektu odbędzie 3 spotkania z zakresu pośrednictwa pracy.

Zakres tematyczny spotkań z pośrednikiem pracy to:

  • udzielenie pomocy Uczestnikowi projektu w uzyskaniu zatrudnienia,
  • pozyskiwanie ofert zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami Uczestnika,
  • udzielanie informacji pracodawcom o kandydatach do pracy,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestnika z pracodawcami,
  • informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy,
  • przygotowanie CV i listu motywacyjnego.

Każdemu Uczestnikowi zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy zgodne z kwalifikacjami i kompetencjami UP.

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Kompleksowa akcja zawodowa aktywizacja”.