Kolejni uczestnicy biorą udział w szkoleniu zawodowym

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w szkoleniu zawodowym z zakresu „Przedstawiciel handlowy z obsługą biura”, które będzie odbywać się w Nowym Sączu. Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania stażu zawodowego.

Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/