Koniec realizacji projektu „Akademia Rozwoju Rodziny”

Informujemy, że wraz z dniem 31 maja 2021 roku zakończyliśmy realizację ostatniej formy wsparcia w projekcie „Akademia Rozwoju Rodziny”, a mianowicie 3-miesięcznego stażu zawodowego. Tym samym realizacja projektu również dobiegła końca. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego, a jego uczestnikami były osoby powyżej 18 roku życia wśród których istniało ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, w bezpłatnych szkoleniach zawodowych czy też w zajęciach z poradnictwa rodzinnego. Ostatnim etapem były 3-miesięczne staże zawodowe, których głównym celem było nabycie cennego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas aktywnego uczestnictwa w pozostałych formach wsparcia.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/arr/