Koniec realizacji projektu „Droga do aktywności”

Informujemy, że 30 września 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Droga do aktywności”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 sierpnia 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jego uczestnikami były osoby między 18, a 30 rokiem życia wśród których istniało ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Ostatnią formą wsparcia były trzymiesięczne staże zawodowe, które były organizowane poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/dda/