Pierwsze grupy już po egzaminach końcowych

Z radością informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy VII, VIII, IX i X przystąpili do egzaminów ECCC DigComp i tym samym zakończyli swój udział w projekcie.

Przez ostatnie kilka miesięcy uczestnicy projektu wzięli udział łącznie w 15 spotkaniach trwających po 4 godziny, a zajęcia odbywały się między innymi w Cieszanowie oraz w Tarnobrzegu. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkowało wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualne harmonogramy pozostałych grup można znaleźć na stronie projektowej: http://akademia-rozwoju.org/projekt-akcja-cyfryzacja/