Ponad 70 uczestników projektu AKDS ukończyło staże zawodowe!

Z wielką radością informujemy, że już ponad 70 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział między innymi w zajęciach z pośrednictwa pracy czy też w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Dzięki temu każda z osób biorących udział w projekcie miała możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych, co w przyszłości z pewnością ułatwi im znalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/