PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA KOLEJNYCH GRUP

W najbliższym czasie kolejni uczestnicy projektu „Droga do aktywności” wezmą udział w spotkaniach z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich indywidualnych potrzeb i potencjałów. Dla każdej z osób przewidziano łącznie po 6 godzin zajęć, które zostaną podzielone na 3 spotkania po 2 godziny.

Celem spotkań będzie między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego z uczestników, zmiana postawy z biernej na czynną, wzmocnienie motywacji oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana ze sposobami radzenia sobie z niskim poczuciem wartości oraz z technikami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów.Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/dda/