Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” dobiega końca

Jesteśmy właśnie na ostatniej prostej realizacji projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”. Już ponad 70 uczestników ukończyło swoje staże zawodowe, a wraz z końcem marca kolejne kilkanaście osób zrealizuje w pełni ostatnią formę wsparcia.

Przypominamy, że w ostatnich kilku miesiącach zrealizowano już liczne formy wsparcia, którymi były między innymi warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego czy też spotkania z pośrednikiem pracy. Ponadto uczestnicy projektu mogli liczyć na stypendia szkoleniowe/stażowe oraz na zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/