REKRUTUJEMY UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKCJA CYFRYZACJA”

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz możliwości zdobycia nowych kompetencji? Jesteś mieszkańcem województwa podkarpackiego? Masz więcej niż 25 lat? Dołącz na pokład projektu „Akcja CYFRYZACJA”.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które uczą się, pracują, lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby wykazujące lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50l i więcej, osoby niepełnosprawne.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie jakiego udzielamy w ramach projektu to:

Szkolenia TIK

Szkolenia zgodne z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, oraz ze standardem wymagań przygotowanym na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych.

Szkolenia na pełnym poziomie „A” dla 360 osób, oraz na pełnym poziomie „B” dla 100 osób obejmujące 5 obszarów DiGCOMP

Proces walidacji i certyfikacji

Egzaminy ECCC DigComp po pełnym poziomie „A” dla 360 osób, oraz po pełnym poziomie „B” dla 100 osób.

Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Wśród dodatkowych korzyści dla Uczestników projektu „Akcja Cyfryzacja” należy wymienić:

  • Bezpłatne szkolenia TIK  prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
  • Poczęstunek, materiały szkoleniowe.
  • Bezpłatne egzaminy kwalifikacyjne.

Do projektu można zgłaszać się osobiście w biurze projektu:

ul. Katedralna 5/20 lok. 3
37- 700 Przemyśl

lub telefonicznie: +48 667 440 500.

Biuro czynne w godzinach 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

Dowiedź się więcej i pobierz dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu „Akcja Cyfryzacja”.