Ruszają zajęcia z poradnictwa zawodowego

Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Droga do aktywności” należący do grupy II oraz grupy III rozpoczną kolejną formę wsparcia, a mianowicie spotkania z doradcą zawodowym. Każdy z uczestników odbędzie dwa spotkania po jednej godzinie.

Zajęcia te będą miały na celu między innymi pomóc w ustaleniu i rozwiązaniu problemu zawodowego, zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej czy też wyznaczeniu celów zawodowych. Ponadto każda z osób biorących udział w spotkaniach będzie miała możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania. Doradca zawodowy udzieli im też informacji o zawodach, rynku pracy oraz o licznych możliwościach szkolenia/kształcenia.

Więcej informacji na temat projektu: tutaj.