Ruszają zajęcia z pośrednictwa pracy!

Z radością informujemy, że w najbliższym czasie uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy I, II, III oraz IV wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Głównym celem spotkań będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/