Ruszamy ze stażami zawodowymi!

Informujemy, że uczestnicy projektu „Droga do aktywności” wraz z początkiem lipca rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostaną skierowane na badania lekarskie, które zweryfikują ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ponadto w trakcie odbywania stażu każdy ze stażystów będzie mógł liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz na ubezpieczenie NNW.Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/dda/