RUSZAMY ZE STAŻAMI ZAWODOWYMI

Informujemy, że uczestnicy projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” wraz z początkiem marca rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostaną skierowane na badania lekarskie, które zweryfikują ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ponadto w trakcie odbywania stażu każdy z uczestników będzie mógł liczyć na:

– stypendium stażowe

– zwrot kosztów dojazdu

– ubezpieczenie NNW.Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/arr/