SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH OPRACOWANIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI INTEGRACJI

Już od 16 stycznia uczestnicy projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” znajdujący się w grupie 2 będą mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych zajęciach z psychologiem. Dzięki tej formie wsparcia każdy z uczestników będzie mógł lepiej poznać swoje predyspozycje zawodowe.

Jednym z kolejnych etapów wzięcia udziału w projekcie będą szkolenia kompetencji, które zostaną zaplanowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Więcej szczegółów na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/arr/