Staże zawodowe – ostatnia prosta

Wraz z końcem maja uczestnicy projektu „Akademia Rozwoju Rodziny” zakończą swoje trzymiesięczne staże zawodowe. Przez cały ten czas nabywali oni doświadczenie zawodowe oraz zyskiwali nowe kwalifikacje, mieli też możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas pozostałych form wsparcia.

Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy projektu brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi w szkoleniach zawodowych poprzedzonych spotkaniami mającymi na celu zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Dzięki temu każda z osób biorących udział w projekcie miała możliwość lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych, co w przyszłości z pewnością ułatwi im odnalezienie wymarzonej pracy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj