Staże zawodowe – połowa drogi za nami!

Uczestnicy projektu „Droga do aktywności” są właśnie na półmetku realizacji ostatniej formy wsparcia przewidzianej w ramach projektu, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym uczestnicy mają możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Na czas realizacji stażu każdy z uczestników może liczyć na rozmaite korzyści do których zaliczają się między innymi:

1)     Stypendium stażowe

2)     Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3)     Zwrot kosztów dojazdu

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/dda/