SZKOLENIA ZAWODOWE NA DRODZE DO AKTYWNOŚCI

Uczestnicy projektu „Droga do aktywności” rozpoczynają udział w szkoleniach zawodowych umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, jako instrument aktywizacji społecznej. Kliknij i dowiedź się więcej!

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin zajęć (2 spotkania po 8 godzin).

Zakres tematyczny zajęć ustalany jest na podstawie indywidualną ścieżką rozwoju Uczestnika projektu. Wśród dostępnych tematów należy wskazać:

  • radzenie sobie ze stresem: czynniki wywołujące stres, diagnoza własnej podatności na stres, techniki i metody redukcji stresu;
  • trening asertywności: praca z emocjami i blokującymi myślami, asertywna odmowa, reagowanie na atak i krytykę, asertywne techniki wyrażania oczekiwań;
  • autoprezentacja: pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, dykcja, przełamywanie barier komunikacyjnych;
  • inna tematyka szkolenia „miękkiego” zgodna z potrzebami UP.

Wymagana frekwencja na zajęciach wynosi 100%. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz catering (przerwa kawowa i obiad).

Chcesz wziąć udział w projekcie? Zapoznaj się z informacjami na stronie „Droga do aktywności”. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu: ul. P. Tadeusza 6, 10-546 Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres: dda@akademia-rozwoju.org.

Zapraszamy!