Szkolenie TIK dla grupy XXXIV

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Akcja Cyfryzacja” należący do grupy XXXIV wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej na pełnym poziomie B.

Szkolenia te mają na celu przede wszystkim podnoszenie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Przypominamy, iż ostatnim etapem udziału w projekcie jest bezpłatny egzamin kwalifikacyjny, a jego pozytywne zaliczenie skutkuje wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualne harmonogramy wszystkich grup można znaleźć na stronie projektowej: http://akademia-rozwoju.org/projekt-akcja-cyfryzacja/