Szkolenie zawodowe dla grupy V

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy V wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w szkoleniu zawodowym z zakresu „Magazynier z obsługą klienta”. Szkolenie to zostanie podzielone na 15 spotkań po 8 godzin, co daje łącznie 120 godzin.

Powyższa forma wsparcia umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy oraz cennego doświadczenia, które zostaną następnie poddane próbie podczas egzaminu końcowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/