Szkolenie zawodowe dla grupy IV

Już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy IV rozpoczną swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Sekretariat z obsługą klienta”. Szkolenie będzie składać się z kilkunastu spotkań trwających po 8 godzin (łącznie 120 godzin na grupę).

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/