Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Informujemy, że uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” należący do grupy VIII są właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, którą jest bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik gastronomii  z elementami dietetyki”. Szkolenie to odbywa się w Szczurowej i potrwa do początku listopada.

Szkolenie to ma za zadanie przede wszystkim przygotować uczestników na ostatnią formę wsparcia, którą będą staże zawodowe. Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w warsztatach grupowych z poradnictwa zawodowego czy też w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/