SZUKASZ KLUCZA DO SUKCESU?

Szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji? Weź udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany jest przez Fundacje Akademii Rozwoju od 01  września 2020 do 31 grudnia 2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.09.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 30 lat i więcej, osoby bezrobotne i bierne zawodowo (wyłącznie w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz z niskimi  kwalifikacjami zamieszkujące następujące powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu to

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania- 4 h os.
 • Poradnictwo zawodowe-warsztaty grupowe – 25h/gr
 • Wsparcie motywacyjne – psychologiczne – 5 h
 • Pośrednictwo pracy- 5h
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia- staże zawodowe Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,  czas trwania staży zawodowych : 3m-ce dla 70UP i 6m-cy dla 21UP

KORZYŚCI DLA UCZESNIKÓW:

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe
 • 3 lub 6 miesięczne staże
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • Zwrot kosztów opieki na zajęcia indywidulane i grupowe

Do projektu można się zgłaszać osobiście w biurze projektu: Chełmiec, ul. Papieska 2 od pon. do pt. 8:00 – 16:00 lub telefonicznie +48 601 482 179.

Więcej informacji znajdziesz na stronie „Aktywność kluczem do sukcesu”.