WOJ. MAZOWIECKIE: AKADEMIA ROZWOJU RODZINY!

Mieszkasz na terenie poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego? Szukasz możliwości rozwoju? Masz więcej niż 18 lat? Dołącz do projektu „Akademia Rozwoju Rodziny!” i skorzystaj z bezpłatnych możliwości rozwoju społecznego i zawodowego.

Wśród bezpłatnych form wsparcia, realizowanych w ramach projektu „Akademia Rozwoju Rodziny!” dostępne są:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji

2. Akademia Rodziny

3. Szkolenia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych

4. Staże zawodowe

5. Pośrednictwo pracy

Wśród pozostałych korzyści dla Uczestników projektu wymienić należy:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
  • 3-miesięczne staże zawodowe,
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

Zgłoś swój udział w projekcie! Znajdziesz nas w biurze projektu ul. Grabowa 14, 06-200 Maków Mazowiecki. Możesz także zadzwonić tel. +48 576 893 373 lub napisać e-mail: akademiarodziny@akademia-rozwoju.org. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Więcej informacji znajdziesz na stronie „Akademia Rozwoju Rodziny!”.