Zajęcia z IPD dla kolejnych grup!

Wraz z końcem marca kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” rozpoczną kilkugodzinne zajęcia ze specjalistami, które będą miały na celu identyfikację indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Spotkania te przygotują uczestników na kolejne formy wsparcia, którymi będą między innymi warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji. Szkolenia te będą dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji każdego z uczestników, które zostaną zdiagnozowane podczas spotkań w ramach IPD.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie.