Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy V i VI

Informujemy, że w najbliższych kilku dniach kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w następnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.

Głównym celem spotkań będzie przede wszystkim przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/