Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Na każdego z uczestników przewidziane zostało 5 godzin zajęć.

Głównym celem spotkań będzie przede wszystkim przygotowanie uczestników do potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.

Więcej informacji na temat projektu: http://akademia-rozwoju.org/akds/