ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE! „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU”

Szukamy osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz z niskimi  kwalifikacjami zamieszkujących powiaty: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski. Spełniasz powyższe wymagania? Zgłoś swój udział w projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu”.

Weź udział w projekcie i skorzystaj z bezpłatnych form wsparcia aktywizacji zawodowej:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Działania- 4 h os.
  • Poradnictwo zawodowe-warsztaty grupowe – 25h/gr
  • Wsparcie motywacyjne – psychologiczne – 5 h
  • Pośrednictwo pracy- 5h
  • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  • Inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia- staże zawodowe Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,  czas trwania staży zawodowych : 3m-ce dla 70UP i 6m-cy dla 21UP

Do projektu można się zgłaszać osobiście w biurze projektu: Chełmiec, ul. Papieska 2 od pon. do pt. 8:00 – 16:00 lub telefonicznie +48 601 482 179.

Więcej informacji znajdziesz na stronie „Aktywność kluczem do sukcesu”.